Työyhteisövalmennus K. Jonsson Oy

Kokemusta työyhteisöjen kehittämisestä Löytöretki Oy:ssä 1994 alkaen, 

 jonka työtä jatkaa 2006 perustettu

 
Työyhteisövalmennus K. Jonsson Oy

Kari Jonsson

Asiakaskuntaa

 • sosiaali-, hoito-, kuntoutus- ja terveydenhoito
  • sosiaalitoimen, terveystoimen, mielenterveys- ja päihdetyön johto, johtoryhmät ja esimiehet
  • sosiaalitoimistot, päivähoito, työpajatoiminta, lastensuojeluorganisaatiot, vanhustenhuoltoyksiköt
  • vammaisjärjestöt, asuntola- ja kuntoutusyksiköt 
  • rikosseuraamusala vankeinhoidon- ja yhdyskuntaseuraamuksen työyhteisöt
  • tk, työterveyshuollon- ja sairaaloiden yksiköt
 • koulutusorganisaatiot (perus- ja erityisopetuksen, lukion, akk ja yliopiston sekä tkk henkilöstön kehittäminen)
 • liike-elämä ja teollisuusorganisaatiot (elintarvike-, konepaja-, elektroniikka-, lentokone-, keramiikka-, mobiili-, paperi- ja muoviteollisuus)
 • perheyritykset

Koulutuksia

 • Työnohjaaja- ja prosessikonsultti, Turun yliopiston TKK:n 2000–2003
 • Johtamistaidon erikoisammattitutkinto (JET, 2002–2003)
 • Näyttötutkintomestaritutkinto (NTM, 2003)
 • Diplomi coach, Suomen Coaching-yhdistys 2005
 • Kognitiivinen psykoterapia, lyhytterapia, Integrum (2007–2009)
 • Työyhteisösovittelija (2017)
 • Johdon työnohjaaja ja coach, Master-CSLE (Certified master supervisor and coach of leaders and excutives examination 2016-2018)
 • Yhteisöpedagogi, YAMK (työyhteisön kehittäjä)
Copyright (c)2018, All Rights Reserved.