Tietosuojalauseke

TYÖYHTEISÖVALMENNUS K.JONSSON OY:N REKISTERI- JA TIETOSUOJA

Työyhteisövalmennus K.Jonsson Oy on työyhteisöjen kehittämispalveluja tarjoava organisaatio, joka tarjoaa pääosin työnohjaus-, konsultointi-, coaching-, koulutus-, valmennus-, työyhteisösovittelu- ja lyhytterapiapalveluja. Asiakkaista ja yhteistyökumppaneista pidetään rekisteriä, joka on luotu sähköisesti. Yhteystietoja sijaitsee myös puhelimessa ja tapaamisten sisältömateriaalia on kirjallisessa muodossa. 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS 
Rekisterin pitämisen peruste on laskutus, yhteydenpito, työn raportointi ja työn kehittäminen sekä yrityksen markkinointi. Kaikki rekisteritiedot ovat luottamuksellisia ja vain yrityksen omassa käytössä. 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Asiakkaan nimi, osoite, organisaatio ja yhteystiedot. Rekisteri ei sisällä henkilötunnuksia. Rekisterin tiedot on saatu asiakkailta. 

TYÖNOHJAUKSEEN JA MUUHUN PALVELUN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 
Asiakastapaamista voidaan kirjata yhdessä asiakkaan kanssa mahdollisesti sähköinen dokumentti, jonka pitämisestä ja jakelusta on sovittu asiakkaiden kanssa. Asiakastapaamisesta voidaan tehdä myös kirjallisia muistiinpanoja. 

OIKEUDET TIETOIHIN JA TIETOJEN HÄVITTÄMINEN 
Tietokantaan pääsyoikeus on vain rekisterin pitäjällä. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin tai ettei tietokannassa ole häntä koskevia tietoja. Jos henkilö haluaa tarkastaa tietonsa, tarkastuspyyntö toimitetaan kirjallisena omakätisesti allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan postiosoitteeseen. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asianmukaisella tavalla. 

TIETOJEN LUOVUTUS 
Rekisterin tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle paitsi kilpailutustilanteissa, joissa pyydetään referenssitietoja. Yrityksen yhteystietoja ei ole lupa käyttää eikä niitä anneta markkinointi- tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin. 

REKISTERIN SUOJAUS 
Sähköisesti rekisteröidyt tiedot on suojattu palomuureilla, salasanoin, laitteiden virusturvaohjelmilla ja muilla teknisillä keinoilla. Kirjallinen materiaali on rekisterinpitäjän hallussa, eikä niihin ole ulkopuolisilla tahoilla pääsyä. Muutoin kirjallinen materiaali säilytetään lukitussa tilassa. 

PERUSTEET YRITYKSEN REKISTERI- JA TIETOSUOJAKYSYMYKSILLE 
Nämä yrityksen rekisteriä ja tietoja koskevat menettelytavat perustuvat Henkilötietolakiin (523/1999) 10 § ja ne on rekisteriä hoitavan tietojen osalta päivitetty 24.5.2018 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT 
Kari Jonsson
kari.jonsson@tyoyhteisovalmennus.inet.fi 
Ulkopellontie 23, 20460 
Turku Gsm 0400 510830
Copyright (c)2018, All Rights Reserved.