Työyhteisövalmennus K. Jonsson Oy

Työnohjaus

"Tavoitteellinen oppimisprosessi, jossa ulkopuolisen tahon kanssa keskustellen ja tarpeenmukaisia työkaluja hyödyntäen, ohjattava tutkii, tunnistaa, oivaltaa ja toteuttaa kehitettäviä teemoja omassa työssään."

Työnohjausta toteutetaan yksilö- tai ryhmämuotoisesti. Tapaamiskerrat 1–1,5h, 4–6 viikon välein. Prosessin kesto vähintään puoli vuotta, useimmiten vuoden tai kauemmin.
Sovittujen tavoitteiden lisäksi työskentelyn teemoina usein ovat: 

 • Haastavat työtilanteet 
 • Haastavat yhteistyökysymykset (johdon, henkilöstön, kollegan tai asiakkaiden kanssa) 
 • Työn kuormittavuus ja jaksaminen 
 • Työn kuormittavuus, työstressi ja alkava työuupumus 
 • Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kysymykset 
 • Vuorovaikutus 
 • Työn herättämät tunteet 
 • Muutos 
 • Työn yksinäisyys
Asiakaspalautteen mukaan työskentelyn tuloksina sovittujen tavoitteiden lisäksi ovat olleet: 

 • Työn kuormittavuuden parempi hallinta 
 • Työssä jaksamisen parantuminen 
 • Myönteinen vaikutus sairauspoissaloihin 
 • Oman työn hahmottamisen kehittyminen 
 • Oivallukset omaan työhön, työyhteisöön, yhteistyöhön, asiakastyöhön 
 • Työn tuottavuuden parantuminen 
 • Laadukkaampaa johtamista, esimiestyöskentelyä ja tiimityötä 
 • Työn sujuvuuden, työviihtyvyyden lisääntymistä 
 • Työinnon ja –motivaation ylläpitäminen /löytyminen 
 • Muutosjoustavuus 
 • Muutosten johtamisen kehittyminen 
 • Vuorovaikutustaitojen kehittyminen 
 • Työn ja oman maailman rajojen selkiytyminen 
 • Työn herättämien tunteiden tunnistaminen ja hallinta 
 • Ryhmädynamiikan merkityksen ymmärtäminen työ- ja asiakassuhteiden hoitamisessa 
 • Erilaisuuden merkitys työelämässä
Copyright (c)2018, All Rights Reserved.